Historie

I 1942 forelagde Arkitekt Niels A. Nielsen, Aabenraa, et projekt for Aabenraa Byggeforening og bebyggelse af en grund ved løgumklostervej. Da denne byggeforening ikke har bygget de sidste 15 år, turde denne ikke påtage sig projektet, da priserne den tid allerede var gået meget i vejret. Der var dog tilmeldt en halv snes mand, som kunne tænke sig sig at en bolig, idet det næsten var umuligt allerede den gang at en ordenlig lejlighed. Der blev ved en stiftende generalforsamling den 14. oktober 1943 stiftet en underafdeling som kaldtes Aabenraa Byggeforening, Afdeling B, og der blev nedsat en bestyrelse bestående af Arkitekt Svend Friis, Købmand Martin Hansen, Kontorassistent Kaalund Aagaard, Adjunkt Holger Moos og Overpostbud Chr. Laumann. Denne bestyrelse begyndte med at forberede arbejdet, og foreningen havde da ca. 10 medlemmer. Da vedtægterne skulle godkendes af myndighederne, blev det pålagt at starte en selvstændig boligforening, som fik navnet Kolstrup Boligforening, opkaldt efter de gamle Kolstrup jorder, hvorpå der skulle bygges.