Opsigelse af boliger

Hvis du ønsker at flytte, skal du skriftligt opsige din bolig. Opsigelsesblanketten får du på foreningens kontor eller du kan udskrive den her Opsigelsesvarslet er 3 måneder, og du kan sige op til den 1. i en måned, d.v.s. vil du sige op pr. 1. juni, skal den udfyldte opsigelsesblanket være foreningen i hænde inden den 1. marts kl. 12.00. Falder den 1. i en weekend eller på en helligdag skal opsigelsen være foreningen i hænde senest kl. 08.00 den følgende hverdag.