Opsigelse af boliger

Det har i boligforeningen været praksis, at lejemål kunne opsiges med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i måneden.
 
Da det imidlertid af loven fremgår, at opsigelsesvarslet er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, har bestyrelsen besluttet at ændre denne praksis med virkning fra 23.4.2013.
 
Den ændrede praksis betyder, at hvis du f.eks. vil sige op pr. 1. august, skal din opsigelse være foreningen i hænde inden den 1. maj.
 
Falder den 1. i en weekend eller på en helligdag skal opsigelsen være foreningen i hænde senest kl. 08.00 den følgende hverdag.
 
Du kan få en opsigelsesblanket ved henvendelse til foreningens kontor.